AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de⁠ TROBADORETS, amb CIF G12927844, seu al carrer Mestre Ripollés, n 7 5ª, 12003 Castelló i adreça de correu electrònic  [email protected].
L’usuari/a es compromet a utilitzar aquesta web d’acord amb l’establit en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.
La reproducció, la còpia, ja siga parcial o total, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es puga fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’autorització expressa de TROBADORETS, és una infracció de la normativa aplicable que té com a conseqüència les corresponents sancions legalment establertes.
TROBADORETS es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari/a de la pàgina web  i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per TROBADORETS, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.
A aquest efecte, l’usuari/a ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de terceres persones.
La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari/a. TROBADORETS rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per TROBADORETS i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.
TROBADORETS queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de terceres persones de les dades, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web. TROBADORETS no es fa responsable en cap cas dels continguts, la informació o les imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per TROBADORETS.
TROBADORETS no es fa responsable de l’ús indegut de l’accés als continguts i serveis que els requereixin i que s’ofereixin en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, ni del seu ús indegut per terceres persones no autoritzades.
L’accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris/es. L’accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre TROBADORETS i l’usuari/a.
Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquesta pàgina web són titularitat de TROBADORETS. Tots els nostres continguts, excepte les imatges, que podrien tindre drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedència.
En cas que l’usuari/a propocione algun tipus d’informació, les seues dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.
Les fotografies, vídeos o articles d’opinió són propietat dels/de les seus/es autors/es i, per tant, pot ser necessari el seu permís o aprovació per copiar-los, en no ser propietat de TROBADORETS.